МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

Проучване на късноантична сграда в м. Шамака


През месец юни 2012 г. бе проведено археологическо проучване в местността Шамака, в близост до римската крайпътна станция Ад радицес (лат. „в полите на планината”), на 2 км. южно от гр. Троян. Разкопките води доц. д-р Иван Христов от Националния исторически музей със заместник Стилиян Иванов от Музея на занаятите – Троян. В резултат от проучването бе открита късноантична римска стражева кула в най-крайния северозападен ъгъл на платовидното възвишение и разнообразни находки в нея. Съоръжението е с вътрешни размери 11 м. на 8,30 м. и е ориентирано по световните посоки – изток-запад и север-юг. Разкритите зидове са с дебелина 1 метър и са измазани с хоросан, като при оформянето на фугите са вдълбани причудливи линии. Това е 5-тата подобна кула в България, като четири от тях са в община Троян. Идентични кули има по р. Рейн, в днешна Англия, както и в Северна Африка (Арабия).

•крепостта •накити •монети •керамика •епиграфски паметници •22-ри Лимес конгрес •Калугерското •Шамака