МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

Изграждането и развитието на силно укрепения военен лагер с внушителен пехотен контингент изисква добро снабдяване, техническа поддръжка и контакт с цивилно население. Доказателство, че лагерът не може да съществува без връзка с населението е фактът, че в непосредствена близост до него се развиват селище, стопански сгради, пещ или пещи за изпичане

на битова керамика, два некропола,

мавзолей и други постройки.


Цялостното изграждане на всички компоненти от крайпътния комплекс е подчинено на географски принципи, като се следва характера на релефа. Избран е сравнително равен и същевременно защитен от околните възвишения терен, като за естествен водоизточник се използвала река Ладъна (Ломешка река), която тече в непосредствена близост до северната стена на укреплението.

•селища •базилика “св.Георги” •некрополи •керамични пещи и водопроводи