МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ


1979

Първите организирани археологически проучвания в района на Состра се провеждат през лятото на 1979 г. под ръководството на Георги Китов, Петър Теодосиев, Павел Павлов и Тотю Тотевски.


1990

Началото на целенасочени археологически проучвания на укрепения лагер, поставени от Т. Тотевски от Музея на занаятите - Троян.


2000–2001

Иманярска интервенция в периода 2000–2001 г. води до разкопаването на голяма площ от вътрешността на кастела и дава повод за организирането на археологическа експедиция през лятото на 2002 г. В проучванията на античния комплекс в различните години участват като ръководители д-р Георги Китов (Археологически институт с Музей при БАН), ст.н.с. д-р Сергей Торбатов (АИМ при БАН), н.с. д-р Иван Христов (НИМ) и Мария Камишева (ИМ - Стара Загора)


2002

Поради нарасналата иманярска интервенция на обекта от лятото на 2002 г. стартира спасителна програма за разкопки. Експедиции на Националния исторически музей, подпомогнати от Община Троян и Музея на занаятите, вече няколко летни сезона постигат множество резултати.

През тази година работата е съсредоточена в три сектора на крепостта - “Източната порта”, "Югоизточна ъглова кула” и “Централен сектор”. Ръководството на експедицията е поверено на ст.н.с. д-р Сергей Торбатов и н.с. д-р Иван Христов.


2003

През лятната кампания усилията на екипа са насочени към цялостното проучване на западната част на принципията (светилище на знамената, отделни канцеларии на щаба на лагеруващите кохорти) и западната двупроходна порта.

Проведени са спасителни археологически разкопки на ранно - християнска базилика в м. Гергюва черква, разположена на 1 км южно от кастела.


2004

НИПК съгласува цялостна стратегия за проучване, консервация и реставрация на Состра с координатор д-р Иван Христов (НИМ). През лятото археологическите проучвания продължават в района на принципията. Предприети са консервационни дейности на новооткритата базилика и на югоизточната кръгла кула на кастела.


2005

Успешна археологическа кампания на територията на обекта е проведена през пролетта и лятото под ръководството на н.с.д-р Иван Христов и Мария Камишева.

Експедиции на Националния исторически музей, подпомогнати от Община Троян, Музея на занаятите и Ротари клуб - Троян, продължават да работят за цялостното разкриване и опазване на този археологически паметник.


2006

Под ръководството на н.с. д-р Иван Христов (НИМ) е проучена южната порта на кастела и фланкиращите кули. Допроучени са принципиите на крепостта. Надградени са източна порта, фланкиращи кули към нея и югоизточна кръгла кула.КОСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ


Кастелът Состра е един от малкото археологически обекти в България, където след приключване на определен етап от археологическите проучвания са проведени аварийни консервационни и реставрационни дейности и частична реставрация на крепостните стени и кули.


2004

консервация на раннохристиянска базилика „Свети Георги”


2005

консервация и реставрация на източна порта и фланкиращи кули по проект на проф. Стефан Бояджиев.


2006

консервация на южна порта и прилежащи съоръжения по проект на проф. Валентин Тодоров (НХА)


2006-2007

консервация на източна крепостна стена, реставрация на главна източна порта, консервация на римски мавзолей и изграждане на параклис в м. „Свети Георги”


2007-2008

съставяне на общ градоустройствен план на територията на археологически комплекс Состра, по проект на арх. Иван Аврамов.


2007

предписание на НИПК за определяне на охранителни зони около кастела Состра – паметник на културата от национално значение


2007

изграждане на временен път до крепостта


2007-2008

закупуване на частни земеделски земи около крепостта Состра от Община Троян, за изграждане на подходяща инфраструктура и леснодостъпен път с паркинг към обекта.