МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

На 1 км североизточно от кастела Состра, е разкрита пещ за изпичане на битова керамика. Пещта има елипсовидна форма, като вътрешността й е облицована с фрагменти от строителна керамика. Стените са леко наклонени навътре, като в единия край е запазена и част от извивката на горната камера. В района са откривани фрагментирани оброчни плочки на Тракийския конник, бронзови съдове и множество керамични форми, принадлежащи към трапезната керамика. Изработени са от фина глина, придобила оранжев цвят след изпичането и са покрити с нетраен оранжево–кафяв лак. Според археолозите тази пещ е част от комплекс от множество пещи, разположени в рамките на близкото селище, където през ІІІ век населението се занимавало с производствена дейност.


Кастелът е водоснабдяван от два водоизточника. Първият от тях е разположен в м. Студенец, а вторият — в м. Саръгюне. От местата на източниците по посока към крепостта са насочени вкопани водопроводни керамични тръби, които използват естествения наклон на терена. За да бъде усвоена подпочвената вода е построен каптаж, изграден от ломени камъни с хоросанова спойка. От каптажа към крепостта се насочвал отново тръбопровод, изграден от непрекъснато свързани една в друга тръби.

•селища •базилика “св.Георги” •некрополи •керамични пещи и водопроводи