МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

За нуждите на жителите на крепостта и близко разположеното селище през древността на определени места възникват и градовете на мъртвите – некрополите. До този момент са открити две от местата за погребване на жителите на Состра. Първият от тях е некрополът Ломец – Дълбок дол. Той е сравнително малък. В три могили с малка площ, разположени около монументално каменно съоръжение, са открити тринадесет гроба от II – III в.


Непосредствено до западните покрайнини на кастела се намира и „обект Тунела” – мавзолей и плосък некропол край него. Това е монументално каменно съоръжение на представителна култова сграда,

разположено в двор с площ от

около 60 кв.м. Градежът е от добре

обработени каменни блокове, свързани с железни скоби. Запазен е само

първият ред от надземната част с

вход от югоизток.


На няколко места са открити остатъци от оригинална подова настилка. В една такава празнина е намерен част от човешки скелет, който е погребан в специално оставена или допълнително вкопана и изградена камера в основите на съоръжението. В околността са открити други пет гроба от ІІІ век.

•селища •базилика “св.Георги” •некрополи •керамични пещи и водопроводи