МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

СОСТРА е шестата пътна станция, разположена по продължението на античния път Виа Траяна. Минавайки през планината Хемус, той свързвал провинция Долна Мизия с Тракия. По цялото му продължение – от Ескус до Филипополис, са изграждани множество пътни станции, селища, укрепления и наблюдателници. В тях се разполагат военни контингенти, чиято основна цел е да наблюдават и бранят този важен търговски и военен римски път. От тази станция до билото на планината римляните издигат още два контролно - наблюдателни пункта – Ад Радицес и Монтемно.