МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

Лимес Конференция

Световноизвестни учени – изследователи на римската история и археология посетиха на 4. септември 2012 г. античната крепост Состра. Посещението на учените бе част от пътуващия семинар в програмата на 22-я Световен лимес конгрес, който се проведе в Русе от 6 до 11 септември. Наричат Лимес конгреса „олимпийските игри в римската археология”, защото той е най-авторитетният специализиран научен форум в областта на римската история, който се провежда през три години от 1948 г. насам.

Защо Состра беше включена в програмата на учените? Според доц. Д-р. Сергей Торбатов от Националния археологически институт с музей (НАИМ) – институцията организатор на събитието, който ръководи екипите проучвали кастела от 2002 г. до 2004 г.: „Всеки от тези учени знае, че кастели като Состра е имало покрай Дунав, но никой от тях не би допуснал съществуването на класически военен лагер във вътрешността на провинцията, далеч от границата. Состра е имала стратегически функции – изградена е , за да защитава военния път Ескус – Филипополис”.

Интереса на гостите към крепостта пролича и от вниманието, с което слушаха беседата, подготвена и изнесена от специалистите от Музея на занаятите, Стилиян Иванов и Венета Керешка, както и от зададените немалко въпроси.

Посещението завърши с препоръки на доц. Людмил Вагалински – директор на НАИМ, за развитието на археологическия обект в посока на по-голяма привлекателност за туристите.

•крепостта •накити •монети •керамика •епиграфски паметници •22-ри Лимес конгрес •Калугерското •Шамака