МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

При проучванията на крепостната стена на всички участъци са разкрити основите на верижно разположени помещения, прилепени допълнително към куртината на стената. Разположени са около вътрешните страни на крепостните стени. Разкрити са 8 на брой, основно около източната стена, и няколко около южната порта на кастела. Тяхното изграждане може да се свърже с периода след войната с готите от 70–те години на ІV век. Със застрояването им е променена класическата планировка на лагера.


Портите на укреплението - 4 на брой, са разположени в средата на крепостните стени. Те са два вида – еднопроходни и три по–малки — двупроходни, които впоследствие през късната античност са затворени. Porta Praetoria е източната порта, северната е наричана Porta Principalis sinistra, а южната е Porta Principalis Dextra.


Най-голямата по размери е еднопроходната Порта Преториа (Porta Praetoria). Широка е 4 метра и е ориентирана в посока на идващия от станция Мелта античен път. Състои се от две врати — катаракта (външна) и двукрила (вътрешна).


Охраната на крепостните стени се осъществява от кули, разположени при портите на укреплението. Тук древните римляни изградили два вида – правоъгълни и кръгли. Правоъгълните, разположени в средата на крепостните стени, имали за цел да охраняват портите, около които били изградени. Изнесени извън линията на крепостната стена, те са свързани конструктивно с нея и следват нейния градеж и техника.

Кръглите кули са разполагани в краищата на крепостните зидове и тяхната височина е стратегически изнесена над крепостните стени с цел наблюдаване на по-голям участък по продължението на целия античен път.

Югоизточната кръгла кула е първата кула, проучена изцяло от експедициите. Тя е с диаметър 9 м. Страниците на входа й са оформени с тухлен градеж, който постепенно преминава в каменен строеж. Кулата конструктивно е свързана с крепостната стена. Входът е широк 1,30 м, а отвътре – 1 м.

Всички кули в кастела са покрити с керемиди.


При този етап археолозите не са открили стълби в кулите, което е вероятно доказателство, че те са изграждани от дърво.

вътрешна планировкавъншна планировка