МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

Кастелът е построен в близост до водослива на р. Ладъна (Ломешка река), която тече в непосредствена близост до северната стена на укреплението. Надморската височина на кастела е 296 м. Цялата долина, в която е ситуиран, обхваща приблизителна площ от около 4 кв. км. В нея са локализирани и частично проучени множество антични обекти.


Планът на кастела е близък до ромб, с укрепена територия 1,5 ха, с добре запазена надземна част. В настоящия си вид Состра представлява план на кастел от преходен тип, достигането до който станало в края на ІІІ – начало на ІV век.


Кастелът е построен при строго съобразяване с природните дадености на равнината около река Азамус (Осъм). В центъра се намира Принципията – щабът на военната част. Пред Принципията минава главната улица виа принципалис. Срещу Принципията под прав ъгъл на виа принципалис преминава втората главна улица – Виа Преториа. От двете улици е проучено частично трасето на втората, започващо от източната главнта порта – Порта Преториа. Зад принципията минава една традиционна за римските военни лагери улица - Виа Квинтана.


В центъра на кастела са разположени най–големите и важни постройки. Това са: Принципията (щаб на военна част), където в централно помещение (светилище на знамената) се съхранявали официалните знаци на военната част – знамето с орела, бюстът на императора, касата на кохортата; Преториумът (луксозно жилище на командира на кохортите, разквартирувани в Состра и същевременно място за отдих на високопоставени лица, пътуващи по пътя Ескус - Филипополис); Хореумът (склад за зърнени храни).


Освен споменатите основни постройки, в кастела можем да предположим за наличието на други сгради, свързани с бита на воените обитатели. Най-многобройни са жилищата на войниците и по-високостоящите чинове от кохортата.


В кастела отново по римската военна традиция се очаква разкриването на лазарет, баня, различни по вид работилници, постройки, свързани с религиозния живот.

вътрешна планировкавъншна планировка