МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | КРЕПОСТТА | СЕЛИЩА И КРАЙПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ | АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ | НАХОДКИ | ГАЛЕРИЯ

Kалугерското

Проучване на светилище от римската епоха


През август месец 2012 г. бе проведена поредната археологическа експедиция в района на римския кастел Состра на 12 км. северно от гр. Троян. Тя е ръководена от доц. д-р Иван Христов от Националния исторически музей (НИМ) със заместници Биляна Иванова от Националния археологически институт с музей (НАИМ) и Стилиян Иванов от Музея на занаятите – Троян. Участие взеха и студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии в гр. София. Експедицията имаше за цел цялостното проучване на голямо светилище на тракийския бог конник, намиращо се недалеч от Состра. Тракийското божество, наричано още Херос, се отъждествява, като бог на лова, плодородието, живота и смъртта. Култът към бога конник е широко разпространен през римската епоха.

Сетилището е разположено на 2 км. източно от крепостните стени и се състои от храмова постройка с обща площ от 300 кв. м. То е било важен елемент от цялостния комплекс Состра, разположен на военния римски път, свързващ Дунава с Пловдив (ант. Филипополис). Храмът е построен при управлението на император Антонин Пий в средата на II век и е просъществувал до края на IV век, когато привърженици на християнската религия го разрушават окончателно. По време на проучванията са открити голям брой цели и фрагментирани мраморни оброчни плочки, монети и предмети свързани с култовата дейност в светилището.

•крепостта •накити •монети •керамика •епиграфски паметници •22-ри Лимес конгрес •Калугерското •Шамака